testABC Werft Valmet O/Y Helsingin T. (Helsinki) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
324 87 ESPA 4711
323 87 KAPITAN DANILKIN 18574
322 86 VASILIY BURKHANOV 17910
321 86 BIRKA PRINCESS 22712
320 86 YURIY ARSHENEVSKIY 17910
319 85 ANATOLIY KOLESNICHENKO 18574
318 85 KAPITAN MAN 18574
317 84 ANADYR 18627
316 83 KEMEROVO 18627
315 84 PAVEL ANTOKOLSKIY 10684
314 84 BORIS POLEVOY 10684
312 83 BRATSK 18627
311 83 OKHA 17909
310 83 NIZHNEYANSK 18663
307 82 SHELLTRANS 8806