65-00

testABC Werft Imamura Zosensho (Kure) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
410 00 PACIFIC SEARCHER 1369
408 99 PACIFIC SERVER 1369
407 99 PACIFIC SUPPORTER 1369
406 99 PACIFIC SUPPLIER 1369
405 99 ASIAN HARMONY 4346
403 98 ASIAN GENIUS 4346
402 98 ASIAN FORTUNE 4360
396 98 PROSPER 4899
395 97 PHOENIX SEVEN 3853
388 96 MERCURY SEVEN 2921
368 93 EKOU MARU 1590
366 93 AKISHIO MARU 1599
365 93 JYUKOU MARU 1600
363 92 TAKASHIO MARU 1500
361 92 NIM WAN 1900
360 92 CHAI WAN 1746
357 92 RYUHO MARU 1357
356 91 MUNAKATA MARU NO. 25 1000
352 92 NAMHAE PIONEER II 2310
348 90 IZUMI MARU NO. 3 1358
347 90 KOYO MARU NO. 3 699
346 90 SUN RUBY 5200
345 90 TAMAYOSHI MARU NO. 12 2600
343 89 TOYO MARU NO. 22 2003
317 87 KOYO MARU NO. 23 1737
316 86 PACIFIC ARIKI 1741
311 90 YAMABISHI MARU NO. 5 985
308 85 YAMATOMO 4541
307 85 ORIENT EAGLE 4476
305 85 PACIFIC ATAAWHAI 2906
302 84 WILLIC 1297
301 84 WILFOND 1297
300 84 TETSUYO MARU 1593
2966 89 KAYO MARU 1998
211 77 ALSTERBERG 35874