- ()
51-90

testABC Werft Georgi Dimitrov (Varna) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_65001 65 KARA-DAG 1002
903 65 YUSHAR 1122
602 89 YOU YI 28 3728
601 88 YOU YI 6 3728
452 91 MIDJUR 13834
451 91 PLANA 13834
353 92 DANILA 18094
352 90 NIDIA 18094
351 89 ZINA 18094
307 90 ANNE GRO 12450
306 88 TURID 12147
305 91 KAPITAN V. OVODOVSKIY 12174
304 85 BACHO KIRO 12174
303 85 GEO MILEV 12174
302 85 ALEKO KONSTANTINOV 12174
301 84 PEYO IAVOROV 12194
274 93 SMOLYAN 7366
272 91 SMOLYAN 7366
271 90 TETEVEN 7107
253 91 JIN QUAN 4499
252 87 BATOVA 4500
251 86 PANEGA 4499
215 89 PIONER 9715
214 89 KHUDOZHNIK N. RERIKH 9764
213 88 PAVEL MIZIKEVICH 9764
212 91 KAPITAN KUD 9764
211 87 KAPITAN LYASHENKO 9764
210 91 LENINSKIY PIONEER 9764
209 86 KAPITAN ARTYUKH 9548
208 86 KRASNOGVARDEYETS 9548
207 85 STOYKO PEEV 9548
206 84 YURIY LEVITAN 9548
205 83 ROSTOV-NA-DANU 9548
204 83 GENERAL GORBATOV 9548
203 83 STANKO STAIKOV 9548
202 83 PYER PUYYAD 9548
164 87 SKULPTOR MATVEYEV 16502
163 87 GRIGORIY ALEKSANDROV 16502
162 86 KHUDOZHNIK KRAYNEV 16502
161 86 VIKTOR KINGISEPP 16502
160 86 BORIS LIVANOV 16502
159 85 LEONID SOBOLEV 16502
158 84 SERGO ZAKARIADZE 16502
157 84 KOZNITSA 16502
156 84 YEVGENIY VAKHTANGOV 16502
155 84 VASILIY SOLOVYEV-SEDOY 16502
154 84 VERA MARETSKAYA 16508
153 83 SERGEY LEMESHEV 16502
152 83 KHUDOZHNIK MOOR 16502
151 83 AKADEMIK DAVITAYA 16451
150 83 CORATO 16320
149 83 MALYOVITZA 16188
148 82 JUVENTINA 16282
147 82 TARPON SUN 15526
146 82 OKOLTCHITZA 16188
145 82 KITHARONAS 16192
142 81 EL CRUSADER 16172
125 78 RODOPI 16166
085 90 REFORM 23473
071 82 GENERAL DABROWSKI 23427
071 03 GENERAL DABROWSKI 23427
070 82 SVILEN RUSSEV 23779
069 82 VARI 23696
068 82 LILIANA DIMITROVA 23779
82 89 GARTH 23454
81 88 GENERAL ZAWADZKI 23546
80 86 YORDAN LUTIBRODSKI 23609
79 86 GEORGI GRIGOROV 23609
78 86 DIMITROVSKIY KOMSOMOL 23609
77 85 TRIBUNO 23609
76 85 ALEXANDER DIMITROV 23609
75 85 GENERAL GROT-ROWECKI 23409
74 84 GENERAL BERLING 23306
73 84 JONATHAN J 23609
72 84 YORKGATE 23604