57-84

testABC Werft Yoshiura Zosen (Kure) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
288 84 GULF SULTAN 1539
223 73 HAYABUSA NO. 3 691