- ()
90-92

testABC Werft Warnowwerft GmbH (Warnem��nde) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
404 92 ELISE SCHULTE 12997
404 95 ELISE SCHULTE 12997
404 98 ELISE SCHULTE 12997
403 91 AUGUSTE SCHULTE 12997
403 98 AUGUSTE SCHULTE 12997
157 93 VIKTOR KONCHAEV 16075
155 92 KOVROV 16075
154 93 GEORGIY TOVSTONOGOV 16075
153 91 KRASNODON 16075
152 90 KISLOVODSK 16075
151 92 YEVGENIY MRAVINSKIY 16075
143 91 MUROM 15903
142 91 LUKHOVITSY 15903