- ()
-90

testABC Werft testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
480 84 BOLSHEVIK M. TOMAS 17845
479 84 PROFESSOR TOVSTYKH 21584
478 84 GEROI MONKADIY 21584
477 84 TIKHON KISELEV 21584
476 83 NIKOLAY TIKHONOV 21584
475 83 KAPITAN V. TRUSH 17845
474 83 KAPITAN V. USHAKOV 17845
473 82 KAPITAN KOZLOVSKIY 21586
472 82 KAPITAN KANEVSKIY 17720
471 82 KAPITAN GAVRILOV 17720
448 66 CASSARATE 9639
434 75 VISHVA ANURAG 11179
433 74 VISHVA APURVA 11179
432 74 VISHVA AMITABH 11179
431 73 VISHVA ADITYA 11179
403 73 SAINT JACQUES 9136
359 72 JALAMOKAMBI 9612
358 72 JALAMORARI 9612
357 71 JALAMOTI 9612
356 71 JALAMOHAN 9612
355 71 JALAMANGALA 9564
354 70 JALAMATSYA 9564
353 70 JALAMAYUR 9564
352 70 JALAMANI 9566
313 70 VLADIMIR ILYICH 9812
303 57 FREUNDSCHAFT 9643
301 57 FRIEDEN 9427
287 89 OCTAVIA 15520
287 92 OCTAVIA 15520
287 00 OCTAVIA 15520
287 01 OCTAVIA 15520
286 89 BELLAVIA 15520
286 93 BELLAVIA 15520
286 00 BELLAVIA 15520
285 88 MARIA OLDENDORFF 15504
285 99 MARIA OLDENDORFF 15504
285 04 MARIA OLDENDORFF 15504
283 89 BEATE OLDENDORFF 15504
283 99 BEATE OLDENDORFF 15506
283 04 BEATE OLDENDORFF 15506
282 84 VARDAR 13651
280 93 MORACA 13651
277 88 OBOD 13651
277 98 OBOD 13651
276 88 IVANGRAD 13651
275 87 KUPRES 13651
267 87 SOHLAND 13770
266 85 RÜBELAND 13770
266 87 RUBELAND 13770
265 87 RUHLAND 13769
257 85 RUHLAND 13617
256 89 RADEBEUL 13557
256 95 RADEBEUL 13557
255 84 WADAI 11918
255 90 WADAI 11918
250 84 WOERMANN WAMERU 12811
249 84 CANOPUS 12104
249 90 CANOPUS 12104
249 91 CANOPUS 12104
248 84 EASTERN MOON 12811
247 83 FAMILY IRINI 13038
246 83 ATHENIAN SPIRIT 12536
245 82 WANGONI 13430
244 82 WAHEHE 13430
243 82 WADAI 12811
233 87 BOKA 13688
233 92 BOKA 13688
232 87 JEZERA 13688
232 91 JEZERA 13688
231 86 VODICE 13688
205 90 FAHRLAND 13769
184 89 WALTER ULBRICHT 18342
183 88 OTTO GROTEWOHL 18353
182 87 WILHELM PIECK 18353
181 87 ERNST THÄLMANN 18353
154 84 ANATOLIY LYAPIDEVSKIY 14009
153 95 KAPITAN NAZAREV 14009
152 83 KAPITAN VAKULA 14009
151 83 KAPITAN KUDLAY 14009
150 83 TIM BUCK 14009
149 82 KAPITAN VODYENKO 13520
148 82 KAPITAN SVIRIDOV 13520
147 82 KAPITAN BOCHEK 13520
141 89 KOLOMNA 15903
138 88 VLADIMIR 15893
137 88 KOLPINO 15893
136 88 VYBORG 15893
135 87 BALTIYSK 15893
134 87 ZHITOMIR 15893
133 86 SAMARKAND 15893
132 86 TRUSKAVETS 15893
131 86 KORSUN-SHEVCHENKOVSKIY 15893
130 86 SVERDLOVSK 15893
129 86 ULAN-BATOR 15893
128 85 ROVNO 15893
127 85 BREST 15893
126 85 KOSTROMA 15893
125 85 BUDAPESHT 15893
125 03 BUDAPESHT 15893
124 85 KREMENCHUG 15893
123 84 VINNITSA 15893
122 84 ROSTOV 15893
121 83 ASTRAKHAN 15893
112 81 IVAN BOGUN 14141
111 80 YURIY DOLGORUKIY 14141
110 80 YEMELYAN PUGACHYOV 13572
103 78 ALEKSANDR NEVSKIY 14141
101 77 DMITRIY DONSKOY 13567