- ()
90-10

testABC Werft Volkswerft (Stralsund) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
837 93 KAPITAN BUBNOV 7765
836 91 POMOR 7765
835 91 RYBAK ODESSY 7765
834 93 NEKRASOVO 7765
834 96 NEKRASOVO 7765
833 93 TOSNO 7765
832 91 BORIS SYROMYATNIKOV 7765
831 91 KAPITAN BOGOMOLOV 7765
830 90 KAPITAN LABUNETS 7765
829 90 KAPITAN BUTRIMOV 7650
828 90 PORECHYE 7650
827 90 YEVA SIMONAYTITE 7650
826 90 YUOZAS VITAS 7765
825 90 HEINASTE 7650
486 93 EASTERN TRADER 7361
486 04 EASTERN TRADER 7361
485 93 HANNES OLTMANN 7350
485 97 HANNES OLTMANN 7361
484 93 CERRINA 7361
484 97 CERRINA 7361
484 99 CERRINA 7361
484 05 CERRINA 7361
483 92 SYLVIA 7361
479 10 MAERSK LAUNCHER 6798
478 09 MAERSK LIFTER 6821
477 09 MAERSK LOGGER 6821
476 09 MAERSK LEADER 6821
475 09 MERCOSUL MANAUS 25888
474 09 MERCOSUL SANTOS 25888
473 08 MAERSK NEWBURY 25888
472 08 MAERSK NORFOLK 25888
471 08 MAERSK NEWPORT 25888
470 08 SAFMARINE NUBA 25904
469 08 SAFMARINE NAKURU 25904
468 08 SAFMARINE NILE 25904
467 08 SAFMARINE NYASSA 25904
466 08 SAFMARINE NGAMI 25904
465 07 MAERSK BEAUMONT 48853
465 12 MAERSK BEAUMONT 48853
464 07 MAERSK BROWNSVILLE 48853
464 12 MAERSK BROWNSVILLE 48853
464 22 MAERSK BROWNSVILLE 48853
463 07 MAERSK 48853
462 07 MAERSK BROOKLYN 48853
461 06 MAERSK BENTONVILLE 48853
461 13 MAERSK BENTONVILLE 48853
460 06 MAERSK BALTIMORE 48853
460 21 MAERSK BALTIMORE 48853
459 06 MAERSK BOSTON 48853
459 12 MAERSK BOSTON 48853
459 21 MAERSK BOSTON 48853
458 05 MAERSK NAHA 25756
457 05 MAERSK NAGOYA 25756
456 05 NATALIE SCHULTE 25674
456 09 NATALIE SCHULTE 25674
455 05 ISABELLE SCHULTE 25674
455 12 ISABELLE SCHULTE 25674
454 05 CSAV TIANJIN 25414
453 05 JPO GEMINI 25672
453 10 JPO GEMINI 25672
452 04 JULIUS S 25672
451 04 SAFMARINE KURAMO 21488
450 04 SAFMARINE NIMBA 24488
449 04 SAFMARINE CAMEROUN 24488
448 04 MAERSK ADVANCER 6536
447 04 MAERSK ASSERTER 6536
446 03 OLIVIA MAERSK 34202
445 03 OLUF MAERSK 34202
444 03 OLGA MAERSK 34202
443 03 MAERSK WINNER 6536
442 03 MAERSK ACHIEVER 6536
441 02 THEA S 25630
441 09 THEA S 25630
441 13 THEA S 25630
440 02 HARALD S 25371
439 02 CCNI ANTARTICO 25630
438 02 WEHR ALSTER 25630
438 09 WEHR ALSTER 25630
437 01 MAERSK RELIANCE 6292
436 00 MAERSK RESPONDER 6292
435 02 JOSEPHINE MAERSK 30166
434 01 JOHANNES MAERSK 30166
433 01 JENS MAERSK 30166
432 01 JEPPESEN MAERSK 30100
431 00 MAERSK REPEATER 6292
430 00 MAERSK RECORDER 6292
429 00 MAERSK ATTENDER 6536
428 00 MAERSK ASSISTER 6536
427 98 ALEXANDER VON HUMBOLDT 10451
426 00 E.R. LÜBECK 25630
426 08 E.R. LÜBECK 25630
425 99 E.R. COPENHAGEN 25630
425 09 E.R. COPENHAGEN 25630
424 99 E.R. STRALSUND 25630
424 02 E.R. STRALSUND 25630
424 04 E.R. STRALSUND 25630
424 09 E.R. STRALSUND 25630
423 99 PACIFIC VOYAGER 25634
423 09 PACIFIC VOYAGER 25634
422 99 ATLANTIC VOYAGER 25500
422 10 ATLANTIC VOYAGER 25637
421 98 UTE OLTMANN 25360
421 06 UTE OLTMANN 25359
420 98 HEINRICH S 25361
420 02 HEINRICH S 25624
420 15 HEINRICH S 25624
419 98 THEA S 25361
418 98 JÜMME TRADER 25355
418 10 JÜMME TRADER 25355
417 97 KERSTIN S 25361
417 08 KERSTIN S 25361
416 97 MICHAELA S 25361
416 03 MICHAELA S 25361
416 09 MICHAELA S 25361
415 98 NEUWERK 3422
414 97 JIN MAN CHUAN 7310
413 97 JIN MAN YU 7310
412 96 OCEAN 12027
412 98 OCEAN 12027
412 01 OCEAN 12027
412 03 OCEAN 12027
411 96 MARDIA 11890
410 96 CARAVELLE 12029
410 97 CARAVELLE 12029
410 03 CARAVELLE 12029
410 09 CARAVELLE 12029
409 96 TITAN 11890
409 06 TITAN 11890
409 22 TITAN 12029
408 96 ROTHORN 12029
408 02 ROTHORN 12029
407 96 WEISSHORN 12029
407 99 WEISSHORN 12029
407 01 WEISSHORN 12029
407 04 WEISSHORN 12029
406 96 JORK 12029
405 95 JADE TRADER 11987
405 98 JADE TRADER 11987
404 95 WESER TRADER 11987
404 96 WESER TRADER 11987
403 95 BERNHARD S 11964
403 02 BERNHARD S 11964
403 06 BERNHARD S 11964
402 95 INGA S 11964
402 09 INGA S 11964
401 95 KATRIN S 11964
401 97 KARIN S 11964
401 06 KATRIN S 11964
401 08 KATRIN S 11964
335 95 MYS KURBATOVA 2058
334 95 MYS MENSHIKOVA 2058
333 95 MYS MURAJEVA 2058
332 95 MYS KRUZENSHTERA 2058
331 94 MYS SHELTINGA 2058
330 94 MYS SLEPIKOVSKOGO 2058
329 94 MYS CHUPROVA 2058
328 94 MYS DOHUCHAEVA 2058
327 94 MYS LOVTSOVA 2058
326 94 MYS DATTA 1819
325 94 MYS ORLOVA 1819
324 94 MYS CHIKHACHEVA 1819
323 94 MYS LEVENORNA 1819
322 94 MYS GVOZDEVA 1819
321 94 MYS KORSAKOVA 1819
213 94 BATANG ANAI 6565
212 94 ARU II 6565
211 93 BALI II 6565
103 94 NORDLYS 11204
102 93 RICHARD WITH 11205
101 93 KONG HARALD 11204