- ()
92-16

testABC Werft Sudostroitel. Zavod "Oka" (Navashino) testABC

Luftbild zeigen
Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
5407 16 BALT FLOT 6 3928
5406 16 BALT FLOT 5 3928
5405 16 BALT FLOT 4 3928
5404 15 VOLGA-FLOT 10 3928
5403 15 BALT FLOT 3 3928
5402 15 BALT FLOT 2 3928
5401 14 BALT FLOT 1 3928
2712 13 VF TANKER-22 5075
2711 13 VF TANKER-21 5075
2710 13 VF TANKER-20 5075
2709 13 VF TANKER-19 5075
2708 13 VF TANKER-18 5075
2707 13 VF TANKER-17 5075
2706 13 VF TANKER-16 5075
2705 12 VF TANKER-15 5075
2704 12 VF TANKER-14 5075
2703 12 VF TANKER-13 5075
2702 12 VF TANKER-12 5075
2701 12 VF TANKER-11 5075
2009 08 PROFESSOR KATSMAN 4970
2008 07 RUSICH-11 4970
2007 06 RUSICH-10 4970
2005 07 RUSICH-8 4970
2004 06 RUSICH-7 4970
2003 05 RUSICH-6 4970
2002 05 RUSICH-5 4970
2001 04 RUSICH-4 4970
2000 04 RUSICH-3 4970
1999 04 RUSICH-2 4980
1998 03 RUSICH-1 4980
1901 08 TANAIS 5723
1218 09 EAGLE SANJAR 4740
1217 10 EAGLE ASTANA 4740
1216 09 EAGLE HAZAR 4740
1202 98 MIKHAIL KUZNETZOV 3376
1201 94 IVAN SHCHEPETOV 3376
1137 89 VOLGO-DON 293 3002
1066 75 NIKOLAY ZABOLOTSKIY 3587
1063 99 RMT 1 3185
1062 99 FORTUNA II 3185
1061 97 KIYANIN 3188
1060 95 FORTUNA I 3185
1059 95 SEAROVER 3185
1058 94 STAVANGER 3185
1057 94 VERNAL 3185
1055 93 PORT NIKOLAYEV 3952
1054? 92 VOLZHSKIY-52 4038
1053 91 VOLZHSKIY-51 4038
1052 92 VOLZHSKIY-50 4197
1051 92 VOLZHSKIY-49 5162
1050 92 VOLZHSKIY-48 2871
1049 91 VOLZHSKIY-47 4100
1048 91 VOLZHSKIY-46 4096
1047 91 VOLZHSKIY-45 4096
1046 91 VOLZHSKIY-44 4197
1045 91 VOLZHSKIY-43 4997
1044 91 VOLZHSKIY-42 4096
1043 91 VOLZHSKIY-41 4096
1042 91 VOLZHSKIY-40 4045
1040 90 VOLZHSKIY-38 3070
1039 90 VOLZHSKIY-37 3070
1038 90 VOLZHSKIY-36 3070
1037 90 VOLZHSKIY-35 3070
1036 90 VOLZHSKIY-34 4096
1035 90 VOLZHSKIY-33 4998
1035 09 VOLZHSKIY-33 4998
1034 90 VOLZHSKIY-32 3070
1032 89 VOLZHSKIY-30 5076
1031 89 VOLZHSKIY-29 4997
1030 89 VOLZHSKIY-28 5076
1029 89 VOLZHSKIY-27 5076
1028 86 VOLZHSKIY-26 4972
1024 91 VOLZHSKIY-22 4988
1021 85 VOLZHSKIY-19 4055
1019 86 VOLZHSKIY-17 4055
1017 86 VOLZHSKIY-15 5216
1015 85 VOLZHSKIY-13 4055
1012 84 VOLZHSKIY-10 3070
1010 84 VOLZHSKIY-8 3070
1009 84 VOLZHSKIY-7 3070
1008 83 VOLZHSKIY-6 3070
1002 82 NAVASHINSKIY SUDOSTROITEL 3070