74-93

testABC Werft Sedef Gemi Endustrisi AS (Gebze) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
92 93 POYARKOVO 3900
91 93 GASTELLO 3936
90 93 CHEKHOV 3972
89 92 DE-KASTRI 3972
89 98 DE-KASTRI 3972
88 92 NOGLIKI 3972
88 97 NOGLIKI 3972
87 92 TOMARI 3936
86 92 EKHABI 3936
86 98 EKHABI 3936
85 92 SLAVNOE 3988
84 91 OKHOTSKOYE 3988
83 93 PYATIRECHYE 3936
82 92 CHAPLANOVO 3972
81 92 BAYKOVO 3936
81 91 BAYKOVO 3972
80 92 SHELIKHOVA 3936
79 91 NOVIKOVO 3936
79 99 NOVIKOVO 3936
78 91 GORNOZAVODSK 3936
78 96 GORNOZAVODSK 3936
78 97 GORNOZAVODSK 3936
78 09 GORNOZAVODSK 3936
77 91 RYBNOVSK 3936
77 93 RYBNOVSK 3936
76 91 BOSHNYAKOVO 3936
75 91 SOVETSKAYA GAVAN 3936
74 91 KURILSK 3936
74 92 KURILSK 3936
74 95 KURILSK 3936
74 99 KURILSK 3936
73 91 MAKAROV 3936
73 97 MAKAROV 3936
73 99 MAKAROV 3936
72 90 NEVELSK 3936
71 90 UGLEGORSK 3936
71 96 UGLEGORSK 3936
60 88 ESENKOY 1077
59 87 SELAMI GESME 1077
53 86 SAHIN 6 4781
52 86 KARTAL 7 4781
52 00 KARTAL 7 4781
51 85 CONEX 4294
50 84 INCI 5 4294
49 85 YUNUS II 4294