- ()
97-17

testABC Werft Pipavav Defence & Offsh. (Mumbai) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
P018 14 SEA OPAL 41725
P017 14 GOLDEN RUBY 41718
P016 13 GOLDEN DIAMOND 41718
P015 13 GOLDEN PEARL 41718
P010 13 GOLDEN EMERALD 41586
P009 13 GOLDEN BRILLIANT 41586
P004 12 GOLDEN BULL 41586
P003 11 GOLDEN SUEK 41586
H023 12 K.D. MALAVIYA 1831