77-92

testABC Werft Österr. Schiffs-Werft AG (Korneuburg) testABC

Luftbild zeigen
Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
784 92 MEKHANIK KRASKOVSKIY 2489
783 92 MEKHANIK TYULENEV 2489
782 92 MEKHANIK PYATLIN 2489
781 91 MEKHANIK PUSTOSHNIY 2489
780 91 MEKHANIK KOTTSOV 2489
779 91 MEKHANIK BRILIN 2489
778 91 MEKHANIK SEMAKOV 2489
777 91 MEKHANIK FOMIN 2489
776 91 MEKHANIK MAKARIN 2489
775 90 MEKHANIK YARTSEV 2489
771 91 NIKOLAY SAVITSKIY 2060
770 88 VADIM GLAZUNOV 2060
769 88 ALEKSANDR ARZHAVKIN 2060
768 88 ARKADIY SVERDLOV 2060
767 88 IVAN PROKHOROV 2061
766 87 VALERIAN ZORIN 2060
765 87 GEORGIY AGAFONOV 2061
711 77 STENA TIMER 3455
711 78 STENA TIMER 3455
710 77 STENA TOPPER 3455
709 76 STENA TENDER 3809