79-

testABC Werft Kanrei Zosen K.K. (Naruto ) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
446 18 SANWA MARU 3919
445 18 NICHIMI MARU 3927
437 15 SHOZUI MARU 3699
436 15 POSEIDON-1 4015
431 13 TSUKASA 0
426 10 BUENA LUNA 4300
425 12 GAS HUSKY 5910
424 12 GAS ESCO 5910
423 11 GAS CERBERUS 4312
422 11 GAS ELIXIR 4312
421 11 GAS MYTH 4309
420 10 WAKOU MARU 0
419 09 NISSHO MARU 0
418 11 FORBIN 4313
415 09 CORSICA 2997
412 09 GAS EXELERO 2997
412 22 GAS EXELERO 2997
411 09 GAS ASTRID 2997
408 07 GAS HARALAMBOS 5806
407 08 ST. MARTIN 4303
406 08 ST. KITTS 4303
405 08 GAS SHURIKEN 4309
404 08 GAS DEFIANCE 4303
403 07 ELBA 2997
402 07 MINORCA 2997
401 06 NISSHUN MARU 3407
400 06 BUENA VENUS 2997
398 06 SUNBIRD ARROW 12959
393 02 SUMISE MARU NO. 2 5468
390 01 TAIKO MARU 5389
388 00 KOUKI MARU 9190
385 99 SUMISE MARU NO. 8 3594
382 99 BUENA ESTELA 2954
381 98 SUMISE MARU NO. 5 3600
380 98 LADY MARTINE 2950
379 98 LADY HILDE 2998
376 97 CHEMGAS MANGO 3603
375 97 CHEMGAS DURIAN 3607
373 96 SUMISE MARU NO.20 5363
372 96 TAZERBO 2928
369 95 BATANGAS 2926
368 95 SUMISE MARU NO. 1 5300
367 95 SUMISE MARU NO. 3 5363
365 94 KAIKO MARU 2973
363 93 TAISEI MARU 1824
362 93 SENSHO MARU 2983
361 93 KASEI MARU 1800
358 93 HOKKO MARU 3058
357 93 MATSUMARU NO. 5 2983
355 92 SHINSEI MARU 3071
354 92 BAKOURA 3494
352 91 LADY PAULINE 3350
351 91 HOKURYU MARU 1800
350 91 NANSEI MARU 3987
349 91 UMM SHAIF 3378
348 90 DERWENT 3494
346 90 CHELTENHAM 3376
340 90 HOKUSEN MARU 3000
338 89 KOUEI MARU 2889
300 84 MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA 2281