- ()
74-02

testABC Werft Hitachi Zosen - Ariake W. (Ariake) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
4984 02 NICHINORI 159477
4983 02 HAKATA 159383
4980 02 FRONT SAGA 156916
4979 02 FRONT STRATUS 159916
4979 12 FRONT STRATUS 159916
4978 02 FRONT SERENADE 156916
4859 93 SEA PRINCESS 144652
4844 90 SEA DUKE 144567
4838 90 OLYMPIA 144139
4836 88 YAMAAKI MARU 41786
4806 85 NISHIURA MARU 98968
4792 84 OHTAKA MARU 97183
4782 85 JOYCE 38241
4753 84 ANDROMEDA 38627
4747 84 RIVER STAR 107083