testABC Werft Hellenic Shipyard (Skaramanga) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
1164 90 BIKIN 4295
1163 90 GORNO-ALTAYSK 4295
1162 89 SLAVYANKA 4295
1161 88 POSYET 4295
1131 86 WORLD PRODIGY 17277
1130 86 WORLD PROPHET 17277
1129 84 WORLD PRODUCE 17277
1128 83 URZHUM 18290
1127 85 WORLD PROLOGUE 17277
1126 84 WORLD PROCESS 17199
1125 83 ULYANOVSK 17199
701 05 BLUE STAR CHIOS 8129