testABC Werft Haidong Shipyard (Taizhou) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_99001 99 HAO YUE 1590
HD8029 08 ZHEN XI FU CHENG 5715
212006 23 HONG SHENG FEN JIN 26733
212005 22 ZHONG XING DA 69 26733
202110 23 CHANG SHENG JI 9 22651
202003 21 ZHE JIAO JI 875 6726
202002 21 ZHE JIAO JI 873 6726
202001 21 YUN DING 26 5422
201802 19 ZHE JIAO JI 886 6597
201801 19 ZHE JIAO JI 887 6597
201701 19 LITE FERRY NINE 2017
201304 19 ERRINA 15450
201303 19 CELSIA 15450
201010 13 GUANG HUI 666 4374
201009 13 GUANG HUI 639 4374
201008 13 GUANG HUI 638 4374
201007 13 GUANG HUI 636 4374
201006 13 GUANG HUI 629 4374
201005 13 GUANG HUI 628 4374
201004 13 GUANG HUI 626 4374
201003 13 GUANG HUI 619 4374
201002 13 GUANG HUI 618 4374
201001 13 GUANG HUI 616 4374
200515 11 CECILE 4766
200512 10 CELESTA 4766
200511 11 FALDA 4766
200510 09 FRANCIE 4766
200508 08 FILIPPA 4766
200501 07 HAI YANG SHI YOU 882 8479
200402 06 HUA HANG 2 8766
200401 06 HUA HANG 1 6387
20021 05 LARA 3503
20020 05 LIZZIE 3503
20019 05 LAURA 3503
20018 04 LATONA 3503
20011 03 ZHE YUE YOU 139 6501