testABC Werft Admiralteiskiy Shipyard (St. Peterburg) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_10001 10 MIKHAIL ULYANOV 49866
_05620 20 VIKTOR CHERNOMYRDIN 20497
2747 08 TRANSSIB BRIDGE 27725
2746 07 TVERSKOY BRIDGE 27725
2745 06 TAVRICHESKY BRIDGE 27725
2744 06 TEATRALNY BRIDGE 27725
2743 05 TORGOVY BRIDGE 27725
2742 04 TOWER BRIDGE 27725
2741 04 TUCHKOV BRIDGE 27725
2740 03 TROITSKY BRIDGE 27725
2734 02 USINSK 13815
2733 02 SARATOV 13770
2732 01 KALININGRAD 13767
2731 00 MAGAS 13767
2730 00 ASTRAKHAN 13817
2720 97 VICTOR DUBROVSKIY 5414
2715 98 CAPE BLANC 21680
2714 98 CAPE BENAT 21142
2713 97 CAPE BEAR 21142
2712 97 CAPE BANKS 21162
2712 97 CHEMBULK HONG KONG 21162
2711 96 JYOTI 21100
2710 95 PAVLOVSK 21142
2709 94 PUIKOVO 21183
2510 91 AKADEMIK NIKOLAY PILYUGIN 28550
2440 12 AKADEMIK TRYOSHNIKOV 12711
02751 10 KIRILL LAVROV 49866