79-97

testABC Werft Kambara Marine Dev.& S.B. (Numakuma) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_83001 83 AUTOTRANSPORTER 7069
216 98 RIKURYU MARU 6544
205 95 TENYO MARU 4300
171 91 HOUSHO MARU 4633
170 91 RYUOH MARU NO. 2 1400
168 91 HOYA MARU 3600
167 90 SHIN KENYOU MARU 4500
165 90 RYOYO MARU NO. 6 1800
160 89 TOYOFUJI MARU 3458
158 89 EASTERN ACE 4300
157 89 KOHYO MARU 4389
155 88 KIYO MARU NO. 16 694
150 87 HOSHIN MARU 3294
128 86 TOYO MARU NO. 28 698
127 86 TOYO MARU NO. 27 699
125 85 SANSEN MARU 1941
122 85 AMUR NO. 5 3946