testABC Werft Ha Long Engineering Works (Haiphong) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
183309 05 VINASHIN NAVIGATOR 9503
183308 04 VINASHIN MARINER 9503