testABC Werft -Name unbekannt- (-Ort unbekannt-) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_90001 90 QING HAI 2 5830
_19003 19 ALM AQUARIUS 10758
_19002 19 ZHONG HUA FU XING 45000
_19001 19 LITE FERRY 5 2663
_18011 18 ARARIEL FAYE 1093
_18010 18 JIAN HONG 7 2087
_18009 18 HAI GUI 1 6886
_18008 18 FU RI YUN 83 1685
_18007 18 JIAN HONG 5 2081
_18006 18 KENDHAGA NUSANTARA 7 1787
_18005 18 KENDHAGA NUSANTARA 9 1787
_18004 18 KENDHAGA NUSANTARA 1 1787
_18003 18 ICON DANIEL 6263
_18002 18 BO SEI DONG 33 1726
_18001 18 FU RI YUN 82 1685
_17007 17 JIANG HONG 899 1863
_17006 17 HAI GUI 1 1329
_17005 17 FU RI YUN 32 1739
_17004 17 LCT PHILSINO 1 1880
_17003 17 TIAN SHI 19 2264
_17002 17 POSIDONIA BRAVO 2000
_17001 17 STL L5 1878
_16004 16 LCT MONTREAL 2208
_16003 16 SONGLIM GOLDEN BLUE 2125
_16002 16 ZHE LING JI 338 1293
_16001 16 QI SHUN 788 1863
_14002 14 QIN YUN 28 1268
_14001 14 KAMINEH 1509
_11001 11 GEOCEAN PROTIS 0
_07001 07 AO SHENG 56 6520
19007 19 LU QING YUAN YU 228 2159
19006 19 LU QING YUAN YU 227 2159
19005 19 LU QING YUAN YU 226 2159
19004 19 LU QING YUAN YU 225 2159