testABC Werft -Name unbekannt- (-Ort unbekannt-) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_90001 90 QING HAI 2 5830
_20001 20 BAEK KYUNG 3991
_19003 19 ALM AQUARIUS 10758
_19001 19 LITE FERRY 5 2663
_18011 18 ARARIEL FAYE 1093
_18010 18 JIAN HONG 7 2087
_18009 18 HAI GUI 1 6886
_18008 18 FU RI YUN 83 1685
_18007 18 JIAN HONG 5 2081
_18006 18 KENDHAGA NUSANTARA 7 1787
_18005 18 KENDHAGA NUSANTARA 9 1787
_18004 18 KENDHAGA NUSANTARA 1 1787
_18003 18 ICON DANIEL 6263
_18002 18 BO SEI DONG 33 1726
_18001 18 FU RI YUN 82 1685
_17007 17 JIANG HONG 899 1863
_17006 17 HAI GUI 1 1329
_17005 17 FU RI YUN 32 1739
_17004 17 LCT PHILSINO 1 1880
_17003 17 TIAN SHI 19 2264
_17002 17 POSIDONIA BRAVO 2000
_17001 17 STL L5 1878
_16004 16 LCT MONTREAL 2208
_16003 16 SONGLIM GOLDEN BLUE 2125
_16002 16 ZHE LING JI 338 1293
_16001 16 QI SHUN 788 1863
_14002 14 QIN YUN 28 1268
_14001 14 KAMINEH 1509
_13001 13 AS MARINE DUA 2554
_11001 11 GEOCEAN PROTIS 0
_07001 07 AO SHENG 56 6520
19007 19 LU QING YUAN YU 228 2159
19005 19 LU QING YUAN YU 226 2159
19004 19 LU QING YUAN YU 225 2159