- ()
-91

testABC Werft Santierul Naval Oltenita (Oltenita) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_90001 90 VOLGO-DON 5106 3952
606 99 JACOBA-H 1974
5096 89 VOLGO-DON 5103 3952
5095 86 VOLGO-DON 5095 2829
5092 86 VOLGO-DON 5092 2829
463 91 OREL-6 2551
462 91 OREL-5 2551
461 91 OREL-4 2551
460 90 OREL-3 2551
459 90 OREL-2 2551
458 90 TSESIS 2554
458 89 OREL-1 2551
457 90 OMSKIY-145 2550
456 90 OMSKIY-144 2562
455 90 OMSKIY-143 2460
453 89 OMSKIY-141 2460
452 89 OMSKIY-140 2470
451 89 OMSKIY-139 2570
451 92 DAUGAVPILS 2570
412 90 VOLGO-DON 5105 4116
411 89 ROS 3995
406 88 VOLGO-DON 5100 3952
402 88 VOLGO-DON 5097 3935
401 87 VOLGO-DON 5096 3935
31399 88 VOLGO-DON 5099 2829
280 89 RIGA 2570
279 91 OMSKIY-138 2583
277 89 OMSKIY-137 2550
276 88 OMSKIY-136 2570
275 88 OMSKIY-135 2550
274 88 OMSKIY-134 2544
273 88 OMSKIY-133 2551
272 88 OMSKIY-132 2551
270 88 NERIUNGRI 3131
268 87 OMSKIY-131 1534
267 87 OMSKIY-130 2441
265 87 NADYM 2446
264 86 OMSKIY-129 2426
263 86 OMSKIY-128 2426
262 86 ZHATAY 2456
261 86 TAYSHET 2456
260 86 ZHIGANSK 2456
259 86 BIYSK 2360
258 85 PELEDUY 2452
257 85 OMSKIY-127 2426
256 85 OMSKIY-126 2426
255 85 OMSKIY-125 2441
254 85 OMSKIY-124 2452
253 84 OMSKIY-123 1534
252 84 OMSKIY-122 1534
252 01 OMSKIY-122 1534
251 84 OMSKIY-121 1534
249 91 OMSKIY-119 2450
248 91 OMSKIY-118 2470
246 84 OMSKIY-116 2360
205 87 VOLGO-DON 5098 3959
204 86 VOLGO-DON 5094 2829
203 86 VOLGO-DON 5093 2829
201 86 VOLGO-DON 5091 3998
200 85 VOLGO-DON 5090 2829
199 85 IRPEN 3995
198 84 VOLGO-DON 5088 3394
197 84 VOLGO-DON 5087 3394
196 83 VOLGO-DON 5086 3394
141 83 OMSKIY-114 2360
140 83 BARNAUL 2464
139 83 OMSKIY-113 2452
138 83 OMSKIY-112 2426
137 83 OMSKIY-111 2426
116 83 OMSKIY-103 2458
108 95 DEO JUVANTE 1882
103 89 VOLGO-DON 5102 3952
100 88 OLTENITSA 3995