testABC Werft Krasnoyarsk Shipyard (Krasnoyarsk) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
_86001 86 OMSKIY-38 1521
_85003 85 OMSKIY-34 1521
_85002 85 OMSKIY-37 1521
_30 83 SIBMORFLOT-1 2463
45 89 OMSK 2360
44 88 ACHINSK 2360
43 87 SALEKHARD 2451
40 86 OMSKIY-36 2584
39 86 OMSKIY-35 2426
38 85 SIBMORFLOT-2 2068
37 84 OMSKIY-33 1521
36 85 CHITA 2453
35 84 OMSKIY-31 2453
34 84 OMSKIY-30 2068
33 84 OMSKIY-29 2068
32 83 OMSKIY-28 2068
31 83 OMSKIY-27 2068
20 83 OMSKIY-16 2505
07 95 FAVORIT A 2992
06 94 PRIMORSKLESPROM 2992
05 93 SKIF 2958
04 92 VEGA 2676
03 91 ALEKSANDR KEROSINSKIY 2692
02 90 ALEKSANDR GORBACHEVSKIY 2594
01 89 INZHENER DMITRIYEV 2594