Fotos von Vitaliy Kharchenko

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
17 FEBRUARY 11 VKHI01120619 SSHK 1680 230
ADRIATIC GAS 15 VKHI01150221 STXC 4021 010
AFRICAN BAZA 15 VKHI02151121 IMZI 876 010
AFRICAN BAZA 15 VKHI01151121 IMZI 876 010
AURA 09 VKHI01121212 TZST ZY0506 220
BW BOBCAT 14 VKHI01151122 SPPG S1149 010
CAPE MIDORI 14 VKHI02140722 JMUA 162 010
CAPE MIDORI 14 VKHI01140722 JMUA 162 010
CENTURY DREAM 14 VKHI02160108 SKJK 7281 010
CENTURY DREAM 14 VKHI01160108 SKJK 7281 010
CHIRA 11 VKHI01160706 HYMM 355 230
DAN CISNE 11 VKHI01110919 CSGN N265 010
DL DIAMOND 08 VKHI01140420 NBSK 414 010
EMMA COSULICH 07 13 VKHI01120619 ZSOZ SP0503 010
ERNEST HEMINGWAY 13 17 VKHI01150824 HJSB 137 210
ERNEST HEMINGWAY 13 17 VKHI01150221 HJSB 137 210
FIRST IBIS 10 15 VKHI01130824 USBT 092 010
FLORIDA 13 VKHI01150212 AKPP 018 010
GIANNIS 11 VKHI01110919 NTIJ 316311 010
GRAND BLUE 03 15 VKHI01130105 HGZI 560 010
HACHINOHE MARU 93 VKHI01130824 IMZI 501 010
HARVEST FROST 14 VKHI01150129 OSZN 10719 010
KERKYRA 09 VKHI01110809 HYQQ 207 010
KERKYRA 09 VKHI02110809 HYQQ 207 010
KING MERRY 11 14 VKHI01120603 MBIS 876 960
KING SUCCESS 11 16 VKHI02150410 A&PS 1431 660
KING SUCCESS 11 16 VKHI01130805 A&PS 1431 660
KMTC INCHEON 09 17 VKHI02120105 KAZT 3462 120
KMTC INCHEON 09 17 VKHI01120105 KAZT 3462 120
LIBERTY 03 15 VKHI01150410 HITI 4796 220
LUCY SNUG 10 16 VKHI01110722 YRYJ LH1001 010
MAERSK MESSINA 14 VKHI01140810 IWZI 280 120
MILD JAZZ 14 VKHI01150410 JSYS H2541 010
NANYANG STAR 12 VKHI01120501 SUMY 1371 010
NEW FORTUNE 10 VKHI01120324 NIZI 340 770
ORIENT GLORY 13 VKHI01130809 SHOT 1227 120
PACIFIC ENLIGHTEN 09 VKHI01140405 MBIN 2236 010
POSEIDON TRIUMPH 04 17 VKHI01140421 SKJK 7166 111
RANGER 12 VKHI01150129 TSZZ SS-049 010
RICKMERS JAKARTA 03 19 VKHI01160812 XIAX 439G 010
ROMANOS 08 VKHI01 HYHU 859 340
SEA FORTUNE 1 06 18 VKHT01150427 NAON 13 120
SEMUA MUTIARA 10 VKHI01140420 YKSJ 07068 010
SHENG QIANG 98 17 VKHI01120131 TSZN 1125 010
SILVER LADY 15 VKHI02160106 KHIK 1541 120
SILVER LADY 15 VKHI01160106 KHIK 1541 120
SITEAM LEADER 09 19 VKHI02150415 HRBT 319 111
SITEAM LEADER 09 19 VKHI01150415 HRBT 319 111
SOUTHERN CROSS 15 VKHI01150410 ZHOS H1671A 010
ST. IAKOV 11 13 VKHI02110919 DWOO 1032 550

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank