Fotos von Patrick Hill

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
AMADEUS 09 PHLI01160403 PETK 479 230
AQUARIUS 08 PHLI01110102 DSWO 601 120
ASPEN 06 12 PHLI01100523 FSTF 253 120
BORUSSIA 87 91 PHLI01879314 VWWW 232 120
BRIEZH-IZEL 80 89 PHLI01870902 TAIH 598 340
CEDRIC FERRY 86 91 PHLI01890612 HYUU 649 340
CELINA 05 PHLI01091020 JIGY 203657 010
CERULEAN 15 PHLI01190325 SSYY 10-018 120
CGM C»ZANNE 98 00 PHLI01980504 CSBK 662 120
CHARTSMAN 93 11 PHLI02100404 MYSJ 055 010
CHARTSMAN 93 11 PHLI01100404 MYSJ 055 010
CLIPPER SOLA 08 13 PHLI02100404 VHRH 631 010
CLIPPER SOLA 08 13 PHLI01100404 VHRH 631 010
DELFIN 05 PHLI01100523 PETK 457 120
EMS MAJESTIC 08 17 PHLI01110102 S&RH 201 230
FAST HERMAN 16 PHLI01190331 BDWH 640 440
FAST JEF 97 PHLI01100523 BMSS 283 221
FAST JULIA 05 PHLI01100523 GBIW 623 230
FAST SAM 99 PHLI01070716 BMSS 269 120
FINNCARRIER 16 19 PHLI01180225 FMVF 62 340
FLYING OFFICER NIRMAL JIT SINGH SEKHON PVC 85 10 PHLI01910329 HYHU 322 010
FOYLEBANK 95 06 PHLI01011104 WAAT 1257 220
FRITZ 10 15 PHLI01111024 WXIW W0719 010
H&S BRAVERY 14 PHLI01170326 DSWB 9324 120
HERMOD 83 88 PHLI01851007 NORR 162 010
JACKIE MOON 01 05 PHLI01031130 HPSW 623 230
KIMBERLY C 11 PHLI01170503 JIGY YZJ901 010
KIRKELLA 18 PHLI02180902 MYVG 396 010
KIRKELLA 18 PHLI01180902 MYVG 396 010
LANKA ASHITA 84 89 PHLI02890613 SCZS 181407 120
LANKA ASHITA 84 89 PHLI01890613 SCZS 181407 120
LEYLA 15 PHLI01150809 JPTW 438 120
MAERSK ESTELLE 98 04 PHLI01010611 OSSL 144 120
MAJ DANIELSEN 04 14 PHLI02091020 JJSH 958 820
MAJ DANIELSEN 04 14 PHLI01091020 JJSH 958 820
MARLIN 00 PHLI01110102 JPTW 439 010
MISTRAL 98 PHLI01091020 JJSH 1183 010
MSC HINA 03 14 PHLI01091020 VWWW 477 540
MSC JILHAN 04 16 PHLI02091020 SCLT 2035 880
MSC JILHAN 04 16 PHLI01091020 SCLT 2035 880
NATHALIE 06 PHLI01110102 HSUP 335 220
NEWARK BAY 88 00 PHLI01890612 DWOO 4011 340
NORE 09 12 PHLI02100327 HSUP 345 220
NORE 09 12 PHLI01100327 HSUP 345 220
NORSKY 99 PHLI01100328 FINR 424 010
ORION 03 PHLI02100404 TSBK 309 330
ORION 03 PHLI01100404 TSBK 309 330
PEIKKO 98 PHLI01091020 HPSW 601 330
PRIDE OF ROTTERDAM 01 PHLI01100404 FCIV 6065 010
PRIDE OF YORK 03 PHLI02100404 GSBG 265 120

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank